Προβλήματα

Picture Ο βασικός στόχος του κεφαλαίου είναι να αξιοποιήσουν οι μαθητές κάποιες από τις προηγούμενες γνώσεις τους και να τις εφαρμόζουν στην επίλυση προβλήματος. Ένας άλλος στόχος είναι να μπορούν να επιλέγουν από ένα σύνολο πληροφοριών αυτές που τους είναι απαραίτητες, για να λύσουν ένα πρόβλημα. Θέλουμε επίσης να είναι σε θέση να κατασκευάζουν οι ίδιοι ένα σύνθετο πρόβλημα.

Φύλλο εργασίας 1

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *