Πολλαπλασιασμός κλασμάτων – Αντίστροφοι αριθμοί

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Κύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να αποδώσουν, με γεωμετρική αναπαράσταση και την τεχνική, τον πολλαπλασιασμό κλασμάτων.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

  • Nα αντιληφθούν ότι ο πολλαπλασιασμός δύο αριθμών δε δίνει πάντα γινόμενο μεγαλύτερο από τους αριθμούς.
  • Nα αναγνωρίζουν τα αντίστροφα κλάσματα.
  • Nα μπορούν να εκτελούν –αντί για διαίρεση κλάσματος με ακέραιο (διαίρεση μερισμού)–
    πολλαπλασιασμό με τον αντίστροφο του ακεραίου. Παράδειγμα: αντί για πέντε έκτα: 3 μπορούμε να κάνουμε πέντε έκτα χ ένα τρίτο)
  • Nα μπορούν να λύνουν προβλήματα όπου χρειάζεται να βρουν το μέρος μιας ποσότητας εκτός από την αναγωγή στην κλασματική μονάδα και με πολλαπλασιασμό
    (π.χ. τo ένα τέταρτο  των δύο τρίτων  = ( ένα τέταρτο του ένα τρίτου του ) χ 2, δηλαδή το ένα δωδέκατο χ 2 = δύο δωδέκατα ή ένα τέταρτο  χ δύο τρίτα = δύο δωδέκατα)
  • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πολλαπλασιασμός με κλάσμα

 

Πολλαπλασιασμός ακεραίου με κλάσμα

 

Συμπλήρωση κενού όρου του κλάσματος

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *