Ο κύριος με το καπέλο

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
 ΣΤΟΧΟΙ

  • Γίνεται ανάλυση και σύνθεση της λέξης καπέλο
  • Ο/η εκπαιδευτικός υποδεικνύει τη λέξη και , την οποία μαθαίνουν ολικά.

Ορθογραφία: καπέλα

Τα παιδιά γράφουν για πρώτη φορά ορθογραφία τη λέξη που συνθέτουν από συλλαβές

……………………………………………………………………………………………………………….

  • Τα παιδιά δημιουργούν το βιβλίο του γράμματος
  • Οι προτάσεις προς ανάγνωση λειτουργούν επαναληπτικά ως προς το ρήμα έχει
  • Αφού διαβάσουν το κείμενο, τα παιδιά διατυπώνουν υποθέσεις για το περιεχόμενο του πακέτου ή του σάκου και το ζωγραφίζουν. Ο/η εκπαιδευτικός καταγράφει σε χαρτί του μέτρου με τη μορφή λίστας τις υποθέσεις τους και ζητά από το κάθε παιδί να γράψει το όνομά του δίπλα στη φράση του. Είναι μία ευκαιρία για επανάληψη του ρήματος έχει.Π.χ. Ο σάκος έχει μία πάπια.

Προφορική άσκηση:  Χρησιμοποιώντας λέξεις της λίστας , τις συνδέουν με το και. Π.χ. βιβλία, τετράδια και μολύβια.

πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το γράμμα Κ (Μ.Δ)

Ο κύριος με το καπέλο

Συλλαβική μέθοδος (κ)

Φύλλο εργασίας με το “και”


Το γράμμα κ


Αντιγραφή το κ


Το γράμμα Κ

Καρτέλες: κα    κε    κι    κο

Αντιγραφή Κ,κ

K   k    k
Καρτέλα με το κ           Κάπα                 Κ για αμβλύωπες

anagnvsh

καρτέλα ανάγνωσης

επανάληψη στο λεξιλόγιοΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΕΣ

Φύλλο εργασίας με το και (για αμβλύωπες)

Ο κύριος με το καπέλο (για αμβλύωπες)

Συλλαβική μέθοδος (κ) (για αμβλύωπες)

Το γράμμα κ (για αμβλύωπες)

 
ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

 

Διαφάνεια13  Διαφάνεια14  Διαφάνεια15 Διαφάνεια16  Διαφάνεια17

 
 
πηγή: http://pelekanou.blogspot.gr/
 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Picture   αρχείο λήψης

Το γράμμα Κ                                                     Το μπαλάκι που χάθηκε (Κ,κ)

πηγή:http://www.stintaxi.com…και μερικά ωραία βιντεάκια

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *