Μαθαίνω για την αναγωγή στη μονάδα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η μέθοδος αναγωγή στη μονάδα

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

  • να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τη μέθοδο αναγωγή στη μονάδα,
  • να αξιολογούν σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η αναγωγή στη μονάδα και σε ποιες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πολλαπλασιασμός,

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου


This entry was posted in Uncategorized and tagged , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *