Επιλύω προβλήματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Προβληματικές καταστάσεις πολλαπλασιασμού. Αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού (με διψήφιο πολλαπλασιαστή). Η προσεταιριστική και η επιμεριστική ιδιότητα.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να αναγνωρίζουν προβληματικές καταστάσεις στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολλαπλασιασμό,
  • να γνωρίσουν καλύτερα την προσεταιριστική ιδιότητα στον πολλαπλασιασμό και την επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση,
  • να εκτιμούν γινόμενα φυσικών αριθμών και να ελέγχουν την εκτίμησή τους υπολογίζοντας με διαφορετικές στρατηγικές,
  • να χρησιμοποιούν στρατηγικές με σύντομο πολλαπλασιασμό με αριθμούς όπως το 9,19,29 κτλ,
  • να μπορούν να διατυπώσουν απλά προβλήματα πολλαπλασιασμού,
  • να σταθεροποιήσουν τις γνώσεις τους για τη συνήθη τεχνική του πολλαπλασιασμού

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

Επιλύω προβλήματα

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Για περισσότερη εξάσκηση στην προπαίδεια πατήστε εδώ

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Picture     Picture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *