Δώρα για την Ιωάννα


DoraΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
(ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ Η ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΕΥΤΙΚΟ Ή)

  • Επισήμανση των λέξεων που δε τονίζονται
  • Ορθογραφία: Ποιος να πάρει το καπέλο; Ο ποντικός ή η κότα.

    • Ο/η εκπαιδευτικός δείχνει στον παγκόσμιο χάρτη τους τόπους που αναφέρονται στο κείμενο, υποδεικνύοντας τις θαλάσσιες διαδρομές μέχρι την Ελλάδα. Επιπλέον βοηθά τα παιδιά να εντοπίσουν στο χάρτη τις χώρες προέλευσης των αλλοδαπών συμμαθητών τους. Αυτή η δραστηριότητα αποτελεί μία πρώτη εξοικείωση με το χάρτη και σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται η ακριβής ανάγνωσή τους από τους μαθητές.

    πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *