Χριστούγεννα

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε έξι υποενότητες:

  •  Χριστούγεννα
  • Χριστουγεννιάτικο δώρο
  • Φρικαντέλα η μάγισσα
  • Κάλαντα Πελοποννήσου, Κέρκυρας, Καππαδοκίας
  • Τα Χριστούγεννα στον κόσμο
  • Το δάσος που ταξίδευε

Χρόνος διδασκαλίας : 2 διδακτικές ώρες
πηγή: Γλώσσα Ε τάξη, βιβλίο δασκάλου

This entry was posted in Uncategorized and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *