Το γράμμα Ι

Πατήστε τον παραπάνω τίτλο για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε δωρεάν ένα φύλλο εργασίας με το γράμμα Ι.  Κατάλληλο για μαθητές Α δημοτικού καθώς και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

4. Το γράμμα ι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *