Το γράμμα Α

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε σε μορφή PDF και να εκτυπώσετε ένα φύλλο εργασίας με το γράμμα Α. Αναφέρεται στους μαθητές του νηπιαγωγείου και της πρώτης τάξης του δημοτικού καθώς και σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

1. Το γράμμα α

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *