Παραμύθια που μιλάνε…!

 Εδώ θα βρείτε μία εξαιρετική συλλογή με ηχογραφημένα και εικονογραφημένα παραμύθια.

Φύλλο εργασίας 1
Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 1

This entry was posted in βίντεο- παραμύθια and tagged , , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *