Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να καταγράφουν τις μεγάλες ελληνικές πόλεις-λιμάνια
  • να ταξινομούν τα ελληνικά λιμάνια ως προς τη θέση τους (Αιγαίο ή Ιόνιο πέλαγος)
  • να διερευνούν τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους
  • να εντοπίζουν την αναγκαιότητα σύνδεσης μιας ηπειρωτικής πόλης με μία παραθαλάσσια
  • να καταγράφουν τα ελληνικά επίνεια

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΠυκνότητα πληθυσμού νομών της Ελλάδας

πηγή: http://photodentro.edu.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *