Λογισμικό για τη Γλώσσα της Α και Β τάξης

Το παρόν λογισμικό αφορά τη διδασκαλία της Γλώσσας, με ένα τρόπο διασκεδαστικό και πλησιέστερο στην παιδική ηλικία και τη διάθεση, σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία. Το περιεχόμενο είναι επιστημονικά έγκυρο και συμβαδίζει με το ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ. Η δομή είναι σπονδυλωτή και περνάει από τη μια ενότητα στην άλλη. Αισθητικά, προσεγγίζει ένα μικρό παιδί, καθώς διαθέτει πολλά χρώματα, τα οποία το κάνουν ευχάριστο και ελκυστικό. Το παιδί έχει τον έλεγχο, ενώ παράλληλα οι οδηγίες του λογισμικού είναι σαφείς και προσαρμοσμένες γλωσσικά στην ηλικία του. Είναι εύχρηστο και καθοδηγεί σωστά το παιδί. Επιπλέον, έχει πολλές εικόνες, βίντεο και αφηγήσεις. Υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας των παιδιών, ακόμα και σε ομάδες. Τέλος, δίνετε η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης στο μαθητή.

Λογισμικό για τη Γλώσσα της Α και Β τάξης

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *