Καρτέλες ανάγνωσης διφθόγγων συμφώνων

Πατήστε τα παρακάτω link για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε καρτέλες ανάγνωσης με τα δίφθογγα σύμφωνα. Μπορείτε να τα πλαστικοποιήσετε και με συνεχείς επαναλήψεις οι μαθητές της Α τάξης δημοτικού να μάθουν να διαβάζουν γρήγορα και αβίαστα. Ενδείκνεται και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

1. αυ-αβ

2. αυ-αφ

3. ευ-εβ

4. ευ-εφ

5. γγ

6. γκ

7.μπ

8. ντ

9. τσ

10. τζ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *