Διαιρέτες και πολλαπλάσια

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να λύνουν προβλήματα που απαιτούν τη διαχείριση αριθμών με πολλαπλάσια και διαιρέτες.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

  • Nα αναλύουν αριθμούς σε γινόμενο παραγόντων χρησιμοποιώντας δεντροδιάγραμμα,διαίρεση, προπαίδεια.
  • Nα διακρίνουν τις έννοιες διαιρέτης ενός αριθμού και πολλαπλάσιο ενός αριθμού.
  • Nα βρίσκουν τα κοινά πολλαπλάσια δύο ή περισσότερων αριθμών.
  • Nα χρησιμοποιούν διαφορετικά μοντέλα (αριθμογραμμή, πίνακας, αντιστοίχιση, προπαίδεια), για να βρίσκουν πολλαπλάσια και κοινά πολλαπλάσια.
  • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *