Αριθμογραμμή για το τετράδιο ή το θρανίο

 

1

Αριθμογραμμή 1

 

2

Αριθμογραμμή 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *