Αξία θέσης ψηφίων στους δεκαδικούς αριθμούς

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να διακρίνουν τη σημασία καθενός από τα ψηφία ενός δεκαδικού αριθμού και να συγκρίνουν δεκαδικούς αριθμούς.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

  • να δείχνουν στην αριθμογραμμή τους αριθμούς που σύγκριναν , ιδίως δεκαδικούς με ίδιο ακέραιο μέρος και διαφορετικό πλήθος δεκαδικών ψηφίων,
  • να παρεμβάλουν δεκαδικούς ανάμεσα σε δεκαδικούς ή φυσικούς,
  • να κάνουν νοερούς υπολογισμούς σε δεκαδικούς αριθμούς και να λύνουν προβλήματα,
  • να εργάζονται σε ομάδες των 2 ή των 4  για την επίτευξη μίας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

   
δέκατα                                                              εκατοστά

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *