Τέλεια και ατελής διαίρεση

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Τέλεια και ατελής διαίρεση με μονοψήφιο διαιρέτη. Η έννοια του υπολοίπου.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να γνωρίσουν τι είναι υπόλοιπο,
 • να διευρύνουν ανοιχτές προβληματικές καταστάσεις σχετικά με την έννοια του υπολοίπου,
 • να γνωρίσουν ότι ένας αριθμός διαιρεί ακριβώς μόνο τα πολλαπλάσιά του,
 • να αναλύουν τον διαιρετέο σε πολλαπλάσια του διαιρέτη και να διακρίνουν αν υπάρχει και ποιο είναι το υπόλοιπο,
 • να επαληθεύσουν την ατελή διαίρεση

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

Φύλλο εργασίας 1

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

Διαιρέσεις (ΙΙ)

Picture Οι βασικοί στόχοι που επιδιώκονται στο κεφάλαιο αυτό είναι οι μαθητές να μπορούν να:

 • εφαρμόζουν την πράξη της διαίρεσης σε καθημερινές καταστάσεις όπου η διαίρεση εμφανίζεται με τη μορφή μερισμού ή μέτρησης .
 • εκτελούν οριζόντιες διαιρέσεις με μονοψήφιο και διψήφιο διαιρέτη.
 • έρθουν σε μια πρώτη επαφή και να μάθουν το σύμβολο (τις δύο κάθετες γραμμές) του γραπτού αλγορίθμου της διαίρεσης.
 • μάθουν τους όρους πηλίκο και υπόλοιπο και να τους αντιστοιχίζουν στους κατάλληλους αριθμούς μίας διαίρεσης.
 • προσεγγίζουν τον διαιρετέο με διαδοχικά πολλαπλάσια του διαιρέτη .
 • περιορίζουν με ανισότητες τον διαιρετέο ανάμεσα σε δύο διαδοχικά πολλαπλάσια του διαιρέτη .

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Διαιρέσεις (Ι)

Picture Με το κεφάλαιο αυτό στοχεύουμε οι μαθητές να γίνουν ικανοί να:

 • εφαρμόζουν την πράξη της διαίρεσης σε καθημερινές καταστάσεις όπου η διαίρεση εμφανίζεται με τη μορφή μερισμού ή μέτρησης .
 • εκτελούν με εμπειρικό τρόπο διαιρέσεις με διψήφιο και τριψήφιο διαιρετέο και διψήφιο ή μονοψήφιο διαιρέτη.
 • προσεγγίζουν τον διαιρετέο με διαδοχικά πολλαπλάσια του διαιρέτη.
 • περιορίζουν με ανισότητες τον διαιρετέο ανάμεσα σε δύο διαδοχικά πολλαπλάσια του διαιρέτη.
 • βρίσκουν τα πολλαπλάσια των αριθμών .

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

Φύλλο εργασίας 6