Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών

ΣΤΟΧΟΙ

Βασική επιδίωξή μας μέσω του κεφαλαίου αυτού είναι να ασκήσουμε τους μαθητές στην πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών μέχρι το 70. Επιπλέον θα συνεχίσουμε την άσκηση των μαθητών σε πράξεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών χωρίς κρατούμενο καθώς επίσης σε προσθέσεις και αφαιρέσεις με τη μέθοδο της υπέρβασης της δεκάδας.

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα σκιάχτρα   Στο σούπερ μάρκετ
Τα σκιάχτρα / jele.gr                                                Στο σούπερ μάρκετ / jele.gr

ABACUS_dimotikoupaidemata

Άβακας

Πρόσθεση και αφαίρεση – Διψήφιοι και μονοψήφιο αριθμοί

ΣΤΟΧΟΙ

1. Στα προηγούμενα μαθήματα ασκήσαμε τους μαθητές στην εκτέλεση προσθέσεων και αφαιρέσεων με την μέθοδο της υπέρβασης της δεκάδας. Το κεφάλαιο αυτό έχει ως βασικό στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να ασκηθούν περαιτέρω με ανάλογες ασκήσεις, οι οποίες θα γίνονται πλέον αποκλειστικά με τη βοήθεια νοερών αναπαραστάσεων. Με άλλα λόγια στόχος μας είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τους διψήφιους αριθμούς σε τέτοιο βαθμό ώστε να εργάζονται με σχετική άνεση και αυτοματισμό με αυτούς, να τους χωρίζουν σε μονάδες και δεκάδες και να εκτελούν πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης με υπέρβαση της δεκάδας χωρίς καμία εποπτική βοήθεια.

2. Στο μάθημα αυτό παρουσιάζουμε επίσης τα μεγάλα διπλά αθροίσματα, τα οποία  γνωρίζουν οι μαθητές και αρκετοί μάλιστα από αυτούς μπορούν να τα υπολογίζουν γρήγορα με άμεση ανάκληση από τη μνήμα. Το νέο στοιχείο είναι το γεγονός  ότι παράλληλα προς τα διπλά αθροίσματα δίνουμε κάθε φορά και τις αντίστοιχες αφαιρέσεις (7 + 7 = 14, 14 – 7 = 7) ώστε να οδηγούνται και κατ αυτόν τον τρόπο οι μαθητές στη συνειδητοποίηση των αφαιρέσεων ως αντίστροφων πράξεων των προσθέσεων

3. τέλος, παρουσιάζουμε έναν τρόπο υπολογισμού της αφαίρεσης με “πρόσθεση προς τα πάνω” . Όταν ο αφαιρετέος δεν έχει μεγάλη διαφορά από τον μειωτέο (π.χ. 13-9, 12 – 8 κτλ), τότε ένας οικονομικός τρόπος, τον οποίο εφαρμόζουμε εκτενώς και στην καθημερινή ζωή, είναι να ξεκινήσουμε από τον αφαιρετέο και προσθέτοντας να φτάσουμε στον μειωτέο. Για να βρούμε τη διαφορά υπολογίζουμε τους αριθμούς που προσθέσαμε. Για παράδειγμα, στην αφαίρεση 13 – 9 έχουμε 9 + 1= 10, 10 + 3 = 13, ενώ η διαφορά 13-9 θα είναι 3 + 1 = 4

πηγή: βιβλίο δασκάλου , Μαθηματικά Α τάξης

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Προσθέσεις με το πάτημα στη δεκάδα Βοήθησε τον αστροναύτη να ταξιδέψει με το διαστημόπλοιό του.Φτιάξε με τον πρώτο αριθμό το ζευγαράκι του 10 και στη συνέχεια πάτα όσα χρειάζονται ακόμα για να ολοκληρώσεις την πρόσθεση.

Η τούρτα
Η τούρτα / jele.gr


ABACUS_dimotikoupaidemata

Άβακας

Μονάδες και Δεκάδες ΙΙ

ΣΤΟΧΟΙ

1. Μέσω του κεφαλαίου αυτού συνεχίζουμε την άσκηση των μαθητών στην ονοματολογία του αριθμητικού συστήματος σε επίπεδο δεκάδων και μονάδων και στην αντίστοιχη γραφή των αριθμών. Για το σκοπό αυτό εργαζόμαστε καταρχήν με τα νομίσματα.Χρησιμοποιούμε προσθετικά τα νομίσματα του 1 ευρώ ή 1 λεπτού, τα οποία ανταλλάσσουμε με νομίσματα μεγαλύτερης αξίας. Έτσι σχηματίζεται ένας διψήφιος αριθμός με δύο τρόπους: αφενώςμε τα μοναδιαία νομίσματα του 1 ευρώ ή 1 λεπτού και αφετέρου με όσο το δυνατό μεγαλύτερα νομίσματα. Οι μαθητές εργάζονται επίσης με τον άβακα, επάνω στον οποίο αναπαριστούν διψήφιους αριθμούς και διακρίνουν τις μονάδες και τις δεκάδες.

2. Παράλληλα συνεχίζουμε την άσκηση των μαθητών στα αθροίσματα της μορφής 10+ν, 20+ν κτλ και στις αφαιρέσεις της μορφής 1ν-ν, 2ν-2 κτλ

πηγή: βιβλίο δασκάλου, Μαθηματικά Α τάξης

Φύλλο εργασίας 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Παιζω…Μοναδες, Δεκαδες    Παιζω …Μοναδες , Δεκαδες

Μονάδες και Δεκάδες                                         Μονάδες και Δεκάδες

Τα ξύλινα στρατιωτάκια  Η μεγάλη πείνα
Τα ξύλινα στρατιωτάκια / jele.gr                             Η μεγάλη πείνα / jele.gr 
 

Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΣΤΟΧΟΙ

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να ασκηθούν οι μαθητές σε αφαιρέσεις κατά τις οποίες ο αφαιρετέος είναι ένας σχετικά μεγάλος αριθμός, ενώ μέχρι τώρα εκτελούσαν αφαιρέσεις με τους πρώτους (μικρούς) αριθμούς. Ομοίως στην περίπτωση αυτή παροτρύνουμε τους μαθητές να θεωρούν την αφαίρεση ως αντίστροφη πράξη της πρόσθεσης και να αναλύουν τον μειωτέο σε άθροισμα δύο όρων, από τους οποίους ο ένας είναι ο αφαιρετέος (π.χ. για την αφαίρεση 9-3 θεωρούμε το 9 ως άθροισμα του 6+3, από το οποίο αφαιρούμε το 6). Με βάση τη λογική αυτή παρουσιάζουμε τον μειωτέο σε οργανωμένη μορφή με βάση το 5 (με μορφή ζαριού, με το δίχρωμο αριθμητήριο ή με τις βάσεις).

Ένας άλλος στόχος του μαθήματος είναι να ασκηθούν οι μαθητές στην αρίθμηση ανά 2 μέχρι το 20.

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου 

Φύλλο εργασίας 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τα ψάρια στη θάλασσα
Πρόσθεση και αφαίρεση στους αριθμούς 0-10  / jele.grΑσκήσεις Μαθηματικών Γ τάξης δημοτικού

Τα περιεχόμενα του βιβλίου χωρίζονται σε 3 περιόδους οι οποίες περιέχουν αναλυτικά τα παρακάτω ­:­

 • 1η Περίοδος:
  Αριθμοί: Αριθμοί μέχρι το 3.000.
  Πράξε­ις: Νοερές πράξεις. Πρόσθεση και αφαίρεση τετραψήφιων αριθμών. Επανάληψη προπαίδειας και πολλαπλασιασμοί διψήφιου αριθμού με μονοψήφιο. Διαιρέσεις.
  Γεωμετρία: Αναγνώριση και ονοματολογία δισδιάστατων και τρισδιάστατων σχημάτων. Στερεά σώματα, αναπτύγματα. Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες.
  Μετρήσεις: Μέτρηση μηκών με εκατοστά και χιλιοστά. Χρήμα: ποσά με τριψή-φιους αριθμούς.
 • 2η Περίοδος
  Αριθμοί: Εισαγωγή στα κλάσματα. Εισαγωγή στους δεκαδικούς αριθμούς.
  Πράξεις: Προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους. Αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού. Διαιρέσεις.
  Μετρήσεις: Νομίσματα.
 • 3η περίοδος
  Αριθμοί:
   Αριθμοί μέχρι το 10.000.
  Πράξεις:
   Προσθέσεις και αφαιρέσεις. Αλγόριθμος γραπτού πολλαπλασιασμού. Διαιρέσεις.
  Γεωμετρία: Παζλ, πλακόστρωτα, μωσαϊκά, συμμετρία. Επαναληπτικό μάθημα στις γεωμετρικές έννοιες
  Μετρήσεις: Μέτρηση του χρόνου. Μοτίβα. Μέτρηση επιφάνειας.­

Στόχοι

Οι μαθητές επιδιώκεται:

 • Να απαγγέλλουν, να διαβάζουν, να γράφουν και να διατάσσουν αριθμούς μέχρι το 10.000.
 • Να εκτελούν τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης φυσικών αριθμών που δεν ξεπερνούν το 1.000.
 • Να γνωρίσουν τα κλάσματα και τους δεκαδικούς αριθμούς στους δεκαδικούς αριθμούς.
 • Να εξοικειωθούν με τον αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης φυσικών αριθμών.
 • Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις μονάδες μέτρησης μήκους, χρόνου και μάζας.
 • Να αναγνωρίζουν ένα μοτίβο και να διαπιστώνουν ότι η διαδικασία επανάληψης συνεχίζεται επ’ άπειρον.
 • Να εξασκούνται στην περιγραφή, αναπαραγωγή και σχεδιασμό γεωμετρικών σχημάτων και στερεών σωμάτων καθώς και στην εφαρμογή τεχνικών σχεδίασης κάθετων ευθειών με τη βοήθεια των γεωμετρικών οργάνων.
 • Να γνωρίσουν τις έννοιες, κορυφή, ακμή, ορθή γωνία και έδρα.
 • Να εξασκηθούν στην κατασκευή συμμετρικών σχημάτων ως προς άξονα.(Ψηφιακό σχολείο)

Βοήθημα για μαθητές Γ δημοτικού

Εδώ θα βρείτε φύλλα εργασίας για το μάθημα των μαθηματικών ανά ενότητα.

Ενότητα 1

1.1 οι αριθμοί μέχρι το 1.000

1.2 Πρόσθεση διψήφιων και τριψήφιων αριθμών

1.3 Γεωμετρικά σχήματα

1.4 Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (I)

1.5 Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (II)

1.6 Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

1.7 Επαναληπτικό μάθημα (κεφάλαια 1-6)

Ενότητα 2

2.8 Μέτρηση μηκών με εκατοστά και χιλιοστά

2.9 Στερεά σώματα-αναπτύγματα

2.10 Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών

2.11 Πολλαπλασιασμός διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό

2.12 Προβλήματα

Επαναληπτικό μάθημα (Κεφάλαια 8-12)

Ενότητα 3

3.14 Αριθμοί μέχρι το 3.000

3.15 Προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών

3.16 Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα

3.17 Πολλαπλασιασμοί

3.19 Διαιρέσεις

3.20 Προβλήματα


3.21 Επαναληπτικό μάθημα (Κεφάλαια 14-19)

Ενότητα 4

4.22 Εισαγωγή στα κλάσματα

4.23 Οι κλασματικές μονάδες

4.24 Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί

4.25 Ισοδύναμα κλάσματα

4.26 Επαναληπτικό μάθημα (Κεφάλαια 22-25)

Ενότητα 5

5.27 Προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους αριθμούς

5.28 Προς τον πολλαπλασιασμό (Ι)

5.29 Προς τον πολλαπλασιασμό (ΙΙ)

5.30 Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού

5.31 Προβλήματα

5.32 Επαναληπτικό μάθημα (Κεφάλαια 27-31)

Ενότητα 6

6.33 Πολλαπλασιασμός και διαίρεση με το 10, το 100 και το 1.000

6.34 Δεκαδικά κλάσματα

6.35 Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί

6.36 Δεκαδικοί αριθμοί

6.37 Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς

6.38 Επαναληπτικό μάθημα (Κεφάλαια 33-37)

Ενότητα 7

7.40 Αριθμοί μέχρι το 7.000

7.41 Μέτρηση μάζας

7.42 Παζλ, πλακόστρωτα και μωσαϊκά

7.43 Η συμμετρία

7.44 Προβλήματα

7.45 Επαναληπτικό μάθημα (Κεφάλαια 40-44)

Ενότητα 8

8.46 Πολλαπλασιασμοί

8.47 Διαιρέσεις

8.48 Μοτίβα

8.49 Μέτρηση χρόνου

8.50 Μέτρηση επιφάνειας

8.51 Προβλήματα

8.52 Επαναληπτικό μάθημα (Κεφάλαια 46-51)

Ενότητα 9

9.53 Αριθμοί μέχρι το 10.000


9.54 Επαναληπτικό μάθημα στη γεωμετρία

9.55 Διαιρέσεις (Ι)

9.56 Διαιρέσεις (ΙΙ)

9.57 Κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί

9.58 Προβλήματα

9.59 Επαναληπτικό μάθημα (Κεφάλαια 53-58)