Η Θήβα

 
Picture
Μάθημα 28ο : Η Θήβα και η βοιωτική συμμαχία

Διδακτικοί στόχοι:

Οι μαθητές:

  • Να γνωρίσουν την ίδρυση και την πορεία της Θήβας, μιας άλλης σημαντικής πόλης- κράτους των αρχαίων χρόνων.
  • Να προβληματιστούν πάνω στις σχέσεις που δημιουργήθηκαν ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις μετά από έναν εμφύλιο πόλεμο.
  • Να γνωρίσουν την άνθηση της τέχνης στη Θήβα και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρέασε μελλοντικά την τέχνη ευρύτερων περιοχών.

πηγή: Ιστορία Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Η Θήβα και η βοιωτική συμμαχία

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

PictureΜάθημα 29ο: Η ηγεμονία της Θήβας

Διδακτικοί στόχοι:

Οι μαθητές:

  • Να γνωρίσουν τα σημαντικότερα γεγονότα από την ανάπτυξη της Θήβας ως το τέλος της ηγεμονίας της.
  • Να κάνουν συγκρίσεις των χαρακτηριστικών της θηβαϊκής ηγεμονίας με αυτά της σπαρτιατικής και της αθηναϊκής.
  • Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες της ενότητας όπως λοξή φάλαγγα, ιερός λόχος.
  • Να κατανοήσουν το ρόλο που παίζουν οι ηγέτες στη διαμόρφωση της ιστορίας ενός τόπου.
  • Να διαπιστώσουν τις συνέπειες των συνεχόμενων εμφυλίων πολέμων ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις.

πηγή: Ιστορία Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Η ηγεμονία της Θήβας

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

Επαναληπτικό διαγώνισμα

Απαντήσεις στο Επαναληπτικό διαγώνισμα

Αποτέλεσμα εικόνας για Η Θηβαϊκή ηγεμονία

Η Θηβαϊκή ηγεμονία

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *