Θέματα από την αρχαία ιστορία

Μάθημα 41α: Μία παράσταση αρχαίου θεάτρου

Διδακτικοί στόχοι
Οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν τα σχετικά με τη γέννηση, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επιβίωση του αρχαίου θεάτρου ως τις μέρες μας.
• Να εκτιμήσουν τον παγκόσμιο θαυμασμό που συγκεντρώνει το θέατρο ως σήμερα.

πηγή: Ιστορία Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Μία παράσταση αρχαίου θεάτρου

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

Μάθημα 41β: Η γλώσσα που μιλώ

Διδακτικοί στόχοι
Οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν τη διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας και γραφής.
• Να κατανοήσουν ότι η γλώσσα είναι δημιούργημα του λαού και εξελίσσεται συνεχώς,
ενώ κάποια βασικά στοιχεία της παραμένουν αναλλοίωτα.
• Να εκτιμήσουν την αξία της ελληνικής γλώσσας ως εκφραστικού οργάνου για τη δημιουργία πολιτιστικών επιτευγμάτων υψηλής στάθμης και τη διαχρονική πορεία της στη μακραίωνη ιστορία του ελληνισμού.

πηγή: Ιστορία Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Η γλώσσα που μιλώ

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

Μάθημα 42: Μία μέρα στην αρχαία Ολυμπία

Διδακτικοί στόχοι
Οι μαθητές:
• Να κατανοήσουν τις έννοιες «αρχαιολογικός χώρος» και «μουσείο »
• Να αντιληφθούν την αξία των αρχαιολογικών χώρων
• Να νιώσουν την ανάγκη να επισκέπτονται αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία

πηγή: Ιστορία Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Μία μέρα στην αρχαία Ολυμπία

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *