Συνώνυμα

Στην Ορολογία

  1. τα συνώνυμα είναι πάντοτε ταυτόσημα.
  2. όροι ή ονόματα που έχουν περίπου την ίδια σημασία λέγονται οιονεί συνώνυμα.

 

 

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλα εργασίας με τα Αντίθετα

Αντίθετες λέξεις είναι οι λέξεις που έχουν αντίθετη σημασία.

π.χ. μέρα-νύχτα, ανεβαίνω κατεβαίνω κτλ

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να μεταβείτε σε ένα πίνακα με αντίθετες λέξεις και σε 4 φύλλα εργασίας που περιέχουν ασκήσεις με τα αντίθετα.

 

 

Πίνακας

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Παθητική Φωνή

Στην ελληνική γλώσσα υπάρχουν πάρα πολλά ρήματα, όπως άλλωστε και σε κάθε γλώσσα, με τα οποία δηλώνουμε τι κάνουμε, π.χ. τρέχω, γελώ, αδικώ, ντύνομαι, πλένομαι κτλ.

Παρατηρώντας όλα αυτά τα ρήματα διαπιστώνουμε ότι στο α΄ενικό πρόσωπο του ενεστώτα τελειώνουν σε δύο μόνο καταλήξεις

1. στην κατάληξη , π.χ. τρέχω, σφυρίζω, παίζω

2. στην κατάληξη -μαι, π.χ. φαίνομαι, ντρέπομαι, ντύνομαι

Για να μπορούμε να τα μελετάμε πιο εύκολα χωρίζουμε τα ρήματα σε δύο μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με την κατάληξή τους. Έτσι, όσα ρήματα τελειώνουν σε ανήκουν στην ενεργητική φωνή, ενώ όσα ρήματα τελειώνουν σε -μαι ανήκουν στην παθητική φωνή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πολλά ρήματα τα συναντάμε και στις δύο φωνές, π.χ. γράφω-γράφομαι, ντύνω-ντύνομαι

Υπάρχουν ρήματα που τα συναντάμε μόνο στην ενεργητική φωνή, π.χ. τρέχω και άλλα μόνο στην παθητική φωνή, π.χ. ντρέπομαι. Τα ρήματα που έχουν μόνο παθητική φωνή ονομάζονται αποθετικά.

Παρακάτω υπάρχουν δύο φύλλα εργασίας που περιέχουν ασκήσεις  με ρήματα στην Παθητική φωνή

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Το ρήμα είμαι

Βοηθητικά ρήματα

Στην ελληνική γλώσσα βοηθητικά ρήματα είναι τα ρήματα είμαι και έχω όταν χρησιμοποιούνται για τον περιφραστικό σχηματισμό των χρόνων.

Το βοηθητικό ρήμα εγώ είμαι

Ασκήσεις με το ρήμα εγώ είμαι

Continue reading

Επίθετα σε -ης, -ης, -ες

Επίθετο είναι το μέρος του λόγου που δείχνει ποια ιδιότητα ή ποιότητα έχει το συγκεκριμένο ουσιαστικό της πρότασης (πχ το γούνινο σκυλάκι, η σπασμένη καρέκλα, ο φτωχός άνθρωπος).

Το επίθετο είναι όνομα, (όπως είναι και το ουσιαστικό). Έχει τρία γένη, αρσενικό (πχ ο φανταστικός), θηλυκό (πχ η φανταστική) και ουδέτερο (πχ το φανταστικό) και δύο αριθμούς: ενικό και πληθυντικό

Έχει επίσης βαθμούς, που χρησιμεύουν στη σύγκριση. Οι βαθμοί είναι ο θετικός (πχ φτωχός), ο συγκριτικός (πχ φτωχότερος, πιό φτωχός) και υπερθετικός (πχ φτωχότατος, ο πιό φτωχός)

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κλίνεις ένα επίθετο:

Εδώ θα βρείτε 2 φύλλα εργασίας που περιέχουν ασκήσεις εμπέδωσης με τα επίθετα που έχουν κατάληξη σε -ης,-ης,-ες.

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2