Το γράμμα Σ

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε σε μορφή PDF φύλλα εργασίας με το γράμμα Σ σ ς καθώς και συνοδευτικό εποπτικό υλικό (video, καρτέλες)

 

Φύλλο εργασίας με το γράμμα σ

Κυκλώνω τη συλλαβή που πρέπει

Συλλαβική μέθοδος

Καρτέλες: Σα    Σε    Σι    Σο    Συ

και ένα βιντεάκι…

http://www.youtube.com/watch?v=ly8IOIae8Nc