ΔΑΣΚΑΛΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δασκάλα Δημοτικού, αριστούχος απόφοιτη με μεταπτυχιακές σπουδές και εμπειρία σε παράλληλη στήριξη, αναλαμβάνει ιδιωτική παράλληλη στήριξη μαθητών στο νομό Αττικής. Τηλ. 6934446297
email: marilou1591989@windowslive.com

This entry was posted in Προσφορά εργασίας and tagged by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *