Φιλόλογος

Φιλόλογος κλασικής ειδίκευσης με πενταετή εμπειρία αναλαμβάνει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές/τριες Δημοτικού: Γλώσσα (κανόνες ορθογραφίας, ημέρες φιλαναγνωσίας, κατανόηση κειμένων και μαθήματα γραπτής έκφρασης), όπως και καθημερινή μελέτη και προετοιμασία.
Γυμνασίου και Λυκείου:Αρχαία, Έκθεση-Έκφραση, Λατινικά Γ Λυκείου, παρέχοντας σημειώσεις ,υποστηρικτικό υλικό και ασκήσεις εμπέδωσης ανά ενότητα σε κάθε μάθημα.
Ακόμη, αναλαμβάνω μαθητές Γυμνασίου με κενά στη γραμματική και το συντακτικό των Αρχαίων με στόχο την ομαλή γνωσιακή ένταξη στην τάξη.

email: stauroulazisi@hotmail.gr
τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944019864

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *