Το γράμμα Σ

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε σε μορφή PDF φύλλα εργασίας με το γράμμα Σ σ ς καθώς και συνοδευτικό εποπτικό υλικό (video, καρτέλες)

 

Φύλλο εργασίας με το γράμμα σ

Κυκλώνω τη συλλαβή που πρέπει

Συλλαβική μέθοδος

Καρτέλες: Σα    Σε    Σι    Σο    Συ

και ένα βιντεάκι…

http://www.youtube.com/watch?v=ly8IOIae8Nc

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *