Ο ελληνισμός της διασποράς

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να ερμηνεύουν τους λόγους δημιουργίας του απόδημου ελληνισμού
  • να αξιολογούν την συνεισφορά των απόδημων Ελλήνων στη διατήρηση του Ελληνισμού
  • να γνωρίζουν τις χώρες, στις οποίες ζουν οι περισσότεροι Έλληνες της διασποράς
  • να διαμορφώνουν προτάσεις σύσφιξης των σχέσεών μας με τους Έλληνες της διασποράς

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *