Κύπρος: το φυσικό περιβάλλον

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να εντοπίζουν την γεωγραφική θέση της Κύπρου
  • να βρίσκουν στον χάρτη τα κύρια γεωμορφολογικά στοιχεία της
  • να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του κλίματος της Κύπρου
  • να γνωρίζουν χαρακτηριστικά είδη της χλωρίδας και της πανίδας

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *