Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΔιδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να αναγνωρίζουν τις δραστηριότητες της αγροτικής παραγηγής
  • να γνωρίζουν τα κύρια ελληνικά αγροτικά προϊόντα
  • να προσεγγίζουν τους τρόπους καλύτερης εμπορίας των αγροτικών προϊόντων
  • να αντιλαμβάνονται τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης χημικών ουσιών στις καλλιέργειες

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *