Οι πεδιάδες της Ελλάδας

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να εντοπίζουν στον γεωμορφολογικό χάρτη της πεδιάδες της Ελλάδας
  • να ονομάζουν τις ελληνικές πεδιάδες
  • να γνωρίζουν σε ποιο γεωγραφικό διαμέρισμα είναι η κάθε πεδιάδα
  • να σχεδιάζουν τον γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΒίντεο: Η χώρα μου από ψηλά : πεδιάδες

 
πηγή: http://photodentro.edu.gr

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *