Η ζωή στα νησιά

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά της καθημερινής ζωής στα νησιά
  • να καταγράφουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη νησιωτική Ελλάδα
  • να καταγράφουν τις ασχολίες των νησιωτών
  • να προτείνουν τρόπους βελτίωσης της ποιότητας ζωής στα ελληνικά νησιά

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΟι ασχολίες των ανθρώπων στα ελληνικά νησιά

πηγή: http://photodentro.edu.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *