Οι ακτές της Ελλάδας

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να βρίσκουν στον χάρτη τα ακτογραφικά στοιχεία της Ελλάδας
  • να συσχετίζουν ακτογραφικούς όρους με σχηματικές παραστάσεις
  • να σχεδιάζουν τον χάρτη της Ελλάδας και να ονομάζουν τα ακτογραφικά στοιχεία
  • να αναγνωρίζουν τα στοιχεία του οριζόντιου διαμελισμού της Ελλάδας
  • να εξηγούν γιατί η Ελλάδα έχει μεγάλο μήκος ακτών

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *