Προσανατολισμός

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να ξέρουν τι είναι προσανατολισμός
  • να χρησιμοποιούν την πυξίδα και το χάρτη για τον προσανατολισμό τους
  • να ορίζουν τη σχετική θέση ενός τόπου στο χάρτη

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Προσανατολισμός με τη βοήθεια της πυξίδας

Προσανατολισμός σε σχέση με την Αθήνα

Πυξίδα-Σημεία του ορίζοντα

Κουίζ


Πηγή: Ψηφιακό σχολείο http://dschool.edu.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *