Τα βουνά της Ελλάδας

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να εντοπίζουν στον χάρτη τους κύριους ορεινούς όγκους της Ελλάδας
  • να ονομάζουν τα μεγαλύτερα ελληνικά βουνά
  • να ταξινομούν τα μεγαλύτερα ελληνικά βουνά ανά γεωγραφικό διαμέρισμα
  • να εντοπίζουν στον χάρτη την κατεύθυνση των μεγάλων ελληνικών οροσειρών
  • να σχεδιάζουν τον γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Παιχνίδι: Βρίσκω τα βουνά

πηγή: Παύλος Κώτσης / www.stintaxi.comΒίντεο: Η χώρα μου από ψηλά: βουνά


Βίντεο: Η ομορφιά των βουνών

 


Βίντεο : Η κοιλάδα της Βάλια Κάλντα


Βίντεο: Η μελέτη των αρκούδων


Βουνά της Ελλάδας-Πληροφορίες


Στοιχεία ελληνικών βουνών

πηγή: http://photodentro.edu.gr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *