Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων

PictureΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται η άσκηση των μαθητών ώστε να καταστούν ικανοί να:

  • συγκρίνουν και να εκτιμούν ποσότητες από το 1 μέχρι το 5
  • χρησιμοποιούν την αντιστοίχιση 1 προς 1 ή τους αριθμούς για να συγκρίνουν τις ποσότητες
  • αριθμούν προφορικά μέχρι το 10

πηγή: βιβλίο δασκάλου, Μαθηματικά Β τάξης

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *