Προβλήματα με ποσοστά

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Κύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται προβλήματα με διάφορες μορφές αριθμών.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

  • Nα βρίσκουν νοερά το ποσοστό σε απλά προβλήματα.
  • Nα κατανοούν ότι το ποσοστό εκφράζει το μέρος μιας ποσότητας το οποίο προστίθεται (αύξηση) ή αφαιρείται (μείωση – έκπτωση) στην αρχική ποσότητα.
  • Nα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που δίνονται με ποσοστό για να λύνουν προβλήματα σε διάφορα πλαίσια (μετρήσεις, γεωμετρία).
  • Nα συνεργάζονται σε ομάδες  των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

εκπτώσεις-ποσοστά

τιμές-ποσοστά

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *