Θερμότητα

Picture                Î‘ποτέλεσμα εικόνας για θερμοτητα φυσικη στ ταξης

 

 

 

 

Βιβλίο Μαθητή                            Τετράδιο Εργασιών
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  • Να μελετήσουν οι μαθητές τους τρόπους μετάδοσης, μεταφοράς και διάδοσης της θερμότητας.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

  • Να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά τη μετάδοση της θερμότητας με αγωγή σε στερεό σώμα.
  • Να διακρίνουν οι μαθητές διάφορα υλικά σε καλούς ή κακούς αγωγούς της θερμότητας.
  • Να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά τη μεταφορά θερμότητας με ρεύματα στο νερό και στον αέρα.
  • Να αναφέρουν οι μαθητές ότι κατά τη μεταφορά θερμότητας με ρεύματα μετακινείται ύλη, σε αντίθεση με τη μετάδοση θερμότητας με αγωγή.
  • Να διακρίνουν οι μαθητές τη μεταφορά θερμότητας με ρεύματα από τη μετάδοση θερμότητας με αγωγή.
  • Να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά τη διάδοση θερμότητας με ακτινοβολία.
  • Να αναφέρουν οι μαθητές ότι η διάδοση θερμότητας με ακτινοβολία είναι δυνατή και στο κενό.
  • Να εξηγήσουν οι μαθητές γιατί η διάδοση θερμότητας με ακτινοβολία είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο είναι δυνατή η ροή ενέργειας από τον Ήλιο στη Γη.
  • Να διαπιστώσουν οι μαθητές πειραματικά ότι τα υλικά σώματα απορροφούν θερμότητα, και μάλιστα τα σκουρόχρωμα σώματα περισσότερο από τα ανοιχτόχρωμα.

πηγή: Φυσική Ε τάξη, βιβλίο δασκάλου

 Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών του μαθητή

Σημείωση: Οι απαντήσεις είναι βασισμένες στο βιβλίο του δασκάλου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εννοιολογικός χάρτης θερμότητας

Μετάδοση της θερμότητας με αγωγή

Μεταφορά θερμότητας με ρεύματα

Κλίμακες μέτρησης της θερμοκρασίας

​​[Πηγή: Ψηφιακό σχολείο ​ http://dschool.edu.gr/]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *