Αξιολογώ και οργανώνω πληροφορίες

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση προβλήματος. Αξιολόγηση, οργάνωση και αξιοποίηση πληροφοριών. Προβλήματα με περισσότερες από μία λύσεις. Διερεύνηση περιπτώσεων

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να αξιολογούν τις πληροφορίες που τους δίνονται σε ένα πρόβλημα και να διακρίνουν τις περιπτώσεις που τα στοιχεία είναι ελλιπή ή περιττά,
  • να αποκωδικοποιούν πληροφορίες που δίνονται από διαφορετικές πηγές (κείμενο, εικόνα, πίνακα, διάγραμμα),
  • να οργανώνουν τις πληροφορίες του προβλήματος σε πίνακα ή σε ένα πρόχειρο σχεδιάγραμμα (στρατηγική επίλυσης προβλήματος)
  • να αξιοποιούν πληροφορίες για να θέσουν δικά τους ερωτήματα σε ένα πρόβλημα,
  • να ελέγχουν το αποτέλεσμά τους,
  • να κατανοήσουν ότι δεν έχουν όλα τα προβλήματα μία μόνο λύση,
  • να διερευνούν περιπτώσεις για να βρουν τις διαφορετικές λύσεις ενός προβλήματος.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

 Φύλλο εργασίας 1

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

1 thought on “Αξιολογώ και οργανώνω πληροφορίες

  1. Παρακαλώ να μου δοθεί η λύση του 1ου προβλήματος στο φύλλο εργασίας 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *