Γεωμετρικά σχήματα – περίμετρος

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Κύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να υπολογίζουν
την περίμετρο κανονικών και μη κανονικών πολυγώνων.

Αναλυτικά, διερευνούμε αν οι μαθητές είναι ικανοί:

 • Nα αναγνωρίζουν τα τρίγωνα, τετράγωνα, πλάγια και ορθογώνια παραλληλόγραμμα,τραπέζια και τα μη κανονικά τετράπλευρα, πεντάγωνα.
 • Nα αναγνωρίζουν τις πλευρές, κορυφές και γωνίες ως επιμέρους στοιχεία των σχημάτων.
 • Nα αναγνωρίζουν ισοπεριμετρικά σχήματα.
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Υπολογίζω περιμέτρους και εμβαδά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Εμπέδωση των εννοιών του εμβαδού και της περιμέτρου. Υπολογισμό του εμβαδού ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Σχεδιασμός παραλληλογράμμων χωρίς πλέγμα.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να εμπεδώσουν τις έννοιες του εμβαδού και της περιμέτρου,
 • να εξάγουν και να χρησιμοποιήσουν τον τύπο για τον υπολογισμό του εμβαδού του ορθογωνίου παραλληλογράμμου,
 • να σχεδιάζουν επίπεδα σχήματα με περιορισμούς(δεδομένη περίμετρος, δεδομένο εμβαδόν, δεδομένο πλήθος ορθών γωνιών) χωρίς πλέγμα.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να υπολογίζουν το μήκος διαδοχικών ευθύγραμμων τμημάτων.

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να :

 • Χαράζουν ευθύγραμμα τμήματα με προϋποθέσεις
 • Χρησιμοποιούν το χάρακα για να μετρούν το μήκος των πλευρών απλών γεωμετρικών σχημάτων
 • Συνδέουν το όνομα του γεωμετρικού σχήματος με τον αριθμό των πλευρών ή των γωνιών του (π.χ. τετράπλευρο: 4 γωνίες, 4 πλευρές)
 • Εργάζονται ομαδικά για την επίτευξη μίας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Β τάξη, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

    

Μετρώ γραμμές με το χάρακα                               Βρίσκω την περίμετρο

   

Βρίσκω την περίμετρο                                         Υπολογίζω την περίμετρο

 

http://e-math.eduportal.gr/efarmoges/gons.htm

Φτιάχνω πολύγωνα και μετρώ την περίμετρο