Το γράμμα Β

Το γράμμα Β

Συλλαβική μέθοδος (Β)

Καρτέλες συλλαβικής μεθόδου: βα        βε        βι            βο

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Picture     6328591

Το γράμμα Β                                                   Ο βάτραχος στη βάρκα (Β, β)

πηγή: http://www.stintaxi.com/

και ένα ωραίο βιντεάκι από την εκπαιδευτική τηλεόραση…

This entry was posted in Uncategorized by emathima13. Bookmark the permalink.

About emathima13

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής και κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Σκοπός αυτού του site είναι να μπορώ να μοιραστώ εκπαιδευτικό υλικό και ιδέες με γονείς και συναδέλφους, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους παρέχουμε δεξιότητες και γνώσεις με πιο αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Ελπίζω και εύχομαι το emathima.gr να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον δάσκαλο και το γονιό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *