Στη γη και στη θάλασσα

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε πέντε υποενότητες:

     • 1. Σπίτι με κήπο
     • 2. Γάτος από σπίτι ζητά νέα οικογένεια
     • 3. Οι ακροβάτες της θάλασσας
     • 4. Γη και θάλασσα
    •        5.  Οι μικροί ταξιδιώτες ανεβαίνουν το βουνό.

ΘΕΜΑΤΑ

 • Ο άνθρωπος στη φύση
 • Κατοικίδια ζώα
 • Απειλούμενα είδη ζώων

ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ/ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Αναφορικός λόγος: Περιγραφή
 • Λογοτεχνικά κείμενα
 • Ενημερωτικά κείμενα
 • Μικρές αγγελίες
 • Μύθοι
 • Ημερολογιακά κείμενα

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ο μαθητής ασκείται βαθμιαία ώστε να είναι σε θέση :

 • να περιγράφει ζώα και τοπία αξιοποιώντας πληροφοριακό υλικό
 • να αναγνωρίζει τη δομή μίας περιγραφής
 • να συμπληρώνει έντυπα- ερωτηματολόγια

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • Το αόριστο άρθρο
 • Ουσιαστικά (Αιτιατική- Κλητική πτώση)
 • Η λειτουργία του επιθέτου σε περιγραφικά κείμενα
 • Σημεία στίξης (κόμμα, αποσιωπητικά)
 • Ορθογραφικά σημάδια (απόστροφος)
 • Η παρομοίωση
 • Διάκριση της παρομοίωσης από τις χρονικές προτάσεις
 • Λεξιλόγιο (ορισμοί λέξεων, οικογένειες λέξεων, συνώνυμα)
 • Κυριολεκτική και μεταφορική σημασία λέξεων ή φράσεων σε ένα κείμενο
 • Παράγραφος και τίτλος παραγράφου

Χρόνος διδασκαλίας : 12 διδακτικές ώρες
πηγή: Γλώσσα Γ τάξη, βιβλίο δασκάλου

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε υλικό σχετικό με τη γραμματική της Γ τάξης του πρώτου τεύχους
Picture

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Φύλλο εργασίας_συνώνυμες_παρομοίωση

Επαναληπτικό διαγώνισμα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *