Θηλυκά ουσιαστικά

Τα κύρια και τα κοινά (συγκεκριμένα και αφηρημένα) ουσιαστικά διακρίνονται σε τρία γένη: αρσενικά, θηλυκά, και ουδέτερα.

Εδώ θα βρείτε εργασίες που περιέχουν τη κλίση των θηλυκών ουσιαστικών, τις καταλήξεις τους και την ορθογραφία καθώς επίσης και την ιδιαιτερότητα των ιδιόκλιτων θηλυκών ουσιαστικών.

1. Η κλίση των θηλυκών ουσιαστικών

2. Να γράφει σωστά καταλήξεις θηλυκών σε -η

3. Να γράφει τις πτώσεις των θηλυκών ουσιαστικών

4. Πίνακας καταλήξεων θηλυκών ουσιαστικών

5. Ορθογραφία θηλυκών ουσιαστικών

6. Ιδιόκλιτα θηλυκά σε -η

7. Να μάθει να γράφει ιδιόκλιτα ουσιαστικά σε -εις (πληθυντικός αριθμός)

8. Κλίση ιδιόκλιτων ουσιαστικών

9. Ιδιόκλιτα θηλυκά σε

10. Κλίση ιδιόκλιτων θηλυκών σε -ος

11. Οι πτώσεις των ιδιόκλιτων θηλυκών ουσιαστικών σε -ος 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *