Επαναληπτικό φυλλάδιο στα φωνήεντα α,ο,ε,ι

Πατήστε τον παραπάνω σύνδεσμο για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε δωρεάν ένα επαναληπτικό φυλλάδιο με τα φωνήεντα α,ο,ε,ι.

5. Επαναληπτικο στο α ο ε ι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *