Τα σχήματα

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε φύλλα εργασίας με τα Γεωμετρικά σχήματα

  2d-shapes-chart-for-children matching-shapes-to-pictures-worksheets-1 matching-shapes-to-pictures-worksheets-2
Τα βασικά Σχήματα   Τα σχήματα            Αντιστοίχιση 1      Αντιστοίχιση 2

 

shapes-worksheet-circle shapes-worksheet-square shapes-worksheet-rectangle shapes-worksheet-triangle
Κύκλος                           Τετράγωνο              Ορθογώνιο          Τρίγωνο

 

Πηγή: http://www.guruparents.com/


shape-worksheets-for-preschool-1  shape-tracing-worksheets-for-preschool-1
Φύλλο εργασίας-σπίτι     Φύλλο εργασίας 2

πηγή http://kiduls.net/
shapes-mix-up

Φύλλο εργασίας 1Αν θέλετε να διακοσμήσετε την τάξη σας , πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να εκτυπώσετε καρτέλες με τα γεωμετρικά σχήματα

shapes-mix-up

Καρτέλες με τα γεωμετρικά σχήματα
1 κυκλοι                     2

Φύλλο εργασίας κύκλοι                       Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας ορθογώνια               Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας τετράγωνα                 Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας τρίγωνα

3

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

πηγή: http://www.math-salamanders.com/

                        shapes-tracing-house4

Φύλλο εργασίας 1                                    Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2                                     Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

πηγή: http://www.worksheetfun.com/

shapes coloring pages                %ce%bf%cf%81%ce%b8%ce%bf%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b9%ce%bf

Ζωγραφική με τα σχήματα            Ζωγραφίζω και βρίσκω τα σχήματα

πηγή: http://www.allkidsnetwork.com/, http://www.kidslearningstation.com/