Περιβάλλον. Η προστασία του δάσους

Κάνοντας κλικ στον παρακάτω τίτλο έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων και να παίξετε μαζί με τα παιδιά σας. Απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού και είναι ιδιαίτερα ελκυστικό, καθώς μέσα από το παιχνίδι οι μικροί μαθητές ευαισθητοποιούνται πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα.

Περιβάλλον. Η προστασία του δάσους


Δεν είναι παραμύθι…