Παθητική Φωνή

Ρήμα είναι το μέρος του λόγου που δηλώνει ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα (το υποκείμενο)[ΟΕΔΒ 1] ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση.[ΟΕΔΒ 1] Σε κάθε πρόταση υπάρχει ρήμα.[ΟΕΔΒ 1]

Χαρακτηριστικά του ρήματος [Επεξεργασία]

Το ρήμα ως μέρος του λόγου στα ελληνικά έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Διάθεση: Η οποία δηλώνει τι κάνει, τι παθαίνει ή σε ποια κατάσταση είναι το υποκείμενο.[ΟΕΔΒ 1] Υπάρχουν τέσσερις διαθέσεις:[ΟΕΔΒ 1]
  • Ενεργητική: Αυτή η διάθεση δηλώνει μία ενέργεια που ξεκινάει από το υποκείμενο.[ΟΕΔΒ 1]. Ανάλογα με το που πηγαίνει η ενέργεια του ρήματος υπάρχουν οι εξής υποκατηγορίες:
   • Αμετάβατα: Η ενέργεια που εκφράζεται από το ρήμα δε μεταβαίνει[ΟΕΔΒ 1] κάπου.
   • Μεταβατικά μονόπτωτα: Η ενέργεια μεταβαίνει σε ένα αντικείμενο.[ΟΕΔΒ 2]
   • Μεταβατικά δίπτωτα: Η ενέργεια μεταβαίνει σε δύο αντικείμενα, ένα άμεσο και ένα έμμεσο.[ΟΕΔΒ 2]
  • Μέση: Η ενέργεια ξεκινά από το υποκείμενο και καταλήγει στο ίδιο το υποκείμενο.[ΟΕΔΒ 1]
  • Παθητική: Το υποκείμενο δέχεται μία ενέργεια.[ΟΕΔΒ 1] Συνήθως στην πρόταση υπάρχει και ποιητικό αίτιο.
  • Ουδέτερη: Το υποκείμενο βρίσκεται σε μία κατάσταση.[ΟΕΔΒ 1]
 • Φωνή: Υπάρχουν δύο φωνές η ενεργητική και η παθητική.[ΟΕΔΒ 1] Γενικά, ρήματα σε ενεργητική φωνή είναι ενεργητικής διάθεσης, ενώ ρήματα σε παθητική φωνή είναι παθητικής διάθεσης.[ΟΕΔΒ 1] Τα ρήματα ενεργητικής διάθεσης λήγουν στο πρώτο πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα σε , ενώ τα ρήματα παθητικής διάθεσης λήγουν σε -μαι.[ΟΕΔΒ 1]

Φύλλα εργασίας

Εδώ θα βρείτε φύλλα εργασίας που περιέχουν ασκήσεις με την Παθητική Φωνή κατάλληλες για μαθητές δημοτικού. Πατήστε τα παρακάτω link για να τα εκτυπώσετε.

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

Φύλλο εργασίας 6

Φύλλο εργασίας 7

Continue reading

Παθητική Φωνή

Στην ελληνική γλώσσα υπάρχουν πάρα πολλά ρήματα, όπως άλλωστε και σε κάθε γλώσσα, με τα οποία δηλώνουμε τι κάνουμε, π.χ. τρέχω, γελώ, αδικώ, ντύνομαι, πλένομαι κτλ.

Παρατηρώντας όλα αυτά τα ρήματα διαπιστώνουμε ότι στο α΄ενικό πρόσωπο του ενεστώτα τελειώνουν σε δύο μόνο καταλήξεις

1. στην κατάληξη , π.χ. τρέχω, σφυρίζω, παίζω

2. στην κατάληξη -μαι, π.χ. φαίνομαι, ντρέπομαι, ντύνομαι

Για να μπορούμε να τα μελετάμε πιο εύκολα χωρίζουμε τα ρήματα σε δύο μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με την κατάληξή τους. Έτσι, όσα ρήματα τελειώνουν σε ανήκουν στην ενεργητική φωνή, ενώ όσα ρήματα τελειώνουν σε -μαι ανήκουν στην παθητική φωνή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πολλά ρήματα τα συναντάμε και στις δύο φωνές, π.χ. γράφω-γράφομαι, ντύνω-ντύνομαι

Υπάρχουν ρήματα που τα συναντάμε μόνο στην ενεργητική φωνή, π.χ. τρέχω και άλλα μόνο στην παθητική φωνή, π.χ. ντρέπομαι. Τα ρήματα που έχουν μόνο παθητική φωνή ονομάζονται αποθετικά.

Παρακάτω υπάρχουν δύο φύλλα εργασίας που περιέχουν ασκήσεις  με ρήματα στην Παθητική φωνή

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ