Στη βιβλιοθήκη

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Stibibliothiki ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
(ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ  ΑΟΡΙΣΤΟΥ –ΙΣΑ, -ΗΣΑ)

  • Ορθογραφική εξάσκηση στις καταλήξεις του Αορίστου -ησα, -ισα
  • Εξάσκηση σε αντίθετα επίθετα.

Ορθογραφία:  1η. Οι μαθητές επιλέγουν ομαδικά ένα βιβλίο και μαθαίνουν να γράφουν τα στοιχεία του, όπως στην άσκηση στη σ. 59 του Β.Μ. Πρέπει να δοθεί βαρύτητα στις λέξεις συγγραφέας και τίτλος.

2η. Συνάντησα την κουκουβάγια. Μου χάρισε ένα βιβλίο.

  • Επισήμανση της οικογένειας λέξεων : βιβλίο, βιβλιοθήκη, βιβλιοθηκάριος.
  • Κατανόηση των όρων : εξώφυλλο, συγγραφέας, τίτλος βιβλίου, εικονογράφος-εικονογράφηση.

Ενδεικτικές ερωτήσεις για την κατανόηση των παραπάνω όρων:

-Πώς ξέρουμε ποιος έχει γράψει αυτό το βιβλίο;

-Πώς καταλαβαίνουμε για ποιο πράγμα μιλάει αυτό το βιβλίο; (από τον τίτλο, την εικονογράφηση, το οπισθόφυλλο;)

-Τι νομίζετε πως είναι γραμμένο στο πίσω μέρος του βιβλίου;

  • Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να επεκτείνει την άσκηση της σ. 59 του Β.Μ., ζητώντας από τα παιδιά να ετοιμάσουν τη λίστα των βιβλίων με αλφαβητική σειρά.
  • Πριν από τη συμπλήρωση της άσκησης 4 του Τ.Ε. , ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να εντοπίσουν τα ρήματα συνάντησα και χάρισα στις ασκήσεις 1,2 και να παρατηρήσουν την ορθογραφία τους.

πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

  

Εικόνα1

Καρτέλα για τον τοίχο