Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Οι μαθητές να είναι ικανοί να λύνουν προβλήματα με καταστάσεις μερισμού, χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές (η έννοια της διαίρεσης ως διαδοχική αφαίρεση ή ως αντίστροφη διαδικασία από τον πολλαπλασιασμό)
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Μοιράζουν δίκαια, είτε αφαιρώντας διαδοχικά ανά 1 είτε ανά 2, ανά 3 κτλ(η διαίρεση ως διαδοχική αφαίρεση) και να αναγνωρίζουν το σύμβολο :
  • Χρησιμοποιούν την προπαίδεια (διαδοχική πρόσθεση) ως στρατηγική επίλυσης προβλημάτων μερισμού.
  • Χρησιμοποιούν την επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση
  • Λύνουν προβλήματα που απαιτούν την χρήση προπαίδειας
  • Εργάζονται σε ομάδες τεσσάρων ατόμων

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλα εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

Παιχνίδια γνωριμίας, εμπιστοσύνης, συνεργασίας

Τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στο τεύχος αυτό μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να γνωριστούν με αστείους τρόπους μέσα σε μια χαλαρή και υποστηρικτική ατμόσφαιρα.  Καθώς γελούν και διασκεδάζουν ενισχύεται η προσωπική ανάπτυξη, αποκτούν σωματογνωσία και αυτοεκτίμηση.  Ταυτόχρονα καλλιεργείται η γνωριμία του άλλου, η έκφραση και το μοίρασμα συναισθημάτων.

Παρότι κύριος στόχος είναι η αλληλεπίδραση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας που θα τους επιτρέπουν να αισθάνονται θετικά και να συνεργάζονται, μπορεί να χρησιμοποιούνται και σε σχέση με άλλους στόχους  του αναλυτικού προγράμματος όπως: ανάπτυξη εννοιών χώρου, οπτικοκινητικής διάκρισης και συντονισμού, ανάπτυξη λεπτής και αδρής κινητικότητας, λόγου κ.τ.λ.

Πολλά από αυτά παίζονται σε κύκλο, που από μόνος του βοηθάει στη δημιουργία ισότιμων σχέσεων καθώς οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν ο ένας τον άλλον και να προσέχουν αυτόν που μιλάει.

Άλλα παιχνίδια υλοποιούνται με τα παιδιά σε ζευγάρια και άλλα παίζονται σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες.

Δεν χρειάζονται ιδιαίτερα υλικά, αλλά καλό είναι να υπάρχει αρκετός χώρος για να κινούνται άνετα.

Παιχνίδια γνωριμίας, εμπιστοσύνης, συνεργασίας 1Παιχνίδια γνωριμίας-επικοινωνίας 2

Που είναι ο Άρης

 Εδώ θα βρείτε πλούσιο υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα της γλώσσας της Α τάξης δημοτικού στην ενότητα που είναι ο Άρης.

 

 

Το γράμμα π

Το γράμμα τ

σελ.10-11- οι συλλαβές πα-πι

σελ. 12-13 (παπί)

σελ. 12-13 (τα-πίτα)

Επανάληψη μέχρι τη σελ. 13 (πα πι τα)

σελ. 14-15

σελ. 14-15- οι συλλαβές πα πο πι τα το

Το γράμμα λ

σελ.17 Η συλλαβή λα

Εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής

Πατήστε το παρακάτω link για να βρείτε  υλικό για το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής (βιντεάκια, εργασίες, παραμύθια, εκπαιδευτικό σενάριο, γελιογραφίες, παιχνίδια και πολλά άλλα) το οποίο οργάνωσε η κυρία Κανταρτζή Ευαγγελία στο blog της

Blog by Kantartzi E.

Κυκλοφορώ ασφαλώς!

 Φύλλα εργασίας     πηγή: http://www.kindykids.gr/

 

Picture
Παίξτε την κυκλοφοριακή αγωγή στον υπολογιστή σας