Εισαγωγή στα κλάσματα

Picture Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να οδηγήσει τους μαθητές να καταστούν ικανοί να:

  • χρησιμοποιούν εκφράσεις από την καθημερινή ζωή σχετικές με τα κλάσματα και να εμβαθύνουν στη σημασία τους.
  • πραγματοποιούν χωρισμούς, διπλώσεις και μοιρασιές σε ίσα μέρη και να αξιολογούν τις σχέσεις μεταξύ των μεριδίων της διανομής.
  • συνδέσουν τη γραφή των κλασματικών μονάδων με το μέρος του όλου μίας ποσότητας

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2
Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής
Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Μπορείς να περάσεις στην απέναντι όχθη;


Βάλε την πίτσα στα πιάτα