Διαιρέτες και πολλαπλάσια

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να λύνουν προβλήματα που απαιτούν τη διαχείριση αριθμών με πολλαπλάσια και διαιρέτες.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

  • Nα αναλύουν αριθμούς σε γινόμενο παραγόντων χρησιμοποιώντας δεντροδιάγραμμα,διαίρεση, προπαίδεια.
  • Nα διακρίνουν τις έννοιες διαιρέτης ενός αριθμού και πολλαπλάσιο ενός αριθμού.
  • Nα βρίσκουν τα κοινά πολλαπλάσια δύο ή περισσότερων αριθμών.
  • Nα χρησιμοποιούν διαφορετικά μοντέλα (αριθμογραμμή, πίνακας, αντιστοίχιση, προπαίδεια), για να βρίσκουν πολλαπλάσια και κοινά πολλαπλάσια.
  • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Online ασκήσεις ειδικής αγωγής-MAKATON

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να μεταφερθείτε στην Ελληνική Πύλη Παιδείας Eduportal και κάντε ασκήσεις ειδικής αγωγής online….

 

Παιχνίδια Μνήμης με εικόνες MAKATON

Βάλε το φαγητό στο τραπέζι

Βοήθησε τον πεινασμένο άνθρωπο να φάει

Φτιάξε το πρωινό

Ασκήσεις τοποθέτησης των εικόνων στη σωστή σειρά

Βάλε τις εικόνες στη σωστή σειρά

Ασκήσεις επιλογής με την εναλλακτική γλώσσα MAKATON

Διάλεξε το σωστό

Ασκήσεις αντιστοίχισης εικόνων με την εναλλακτική γλώσσα MAKATON

Ταίριαξε τις εικόνες