Καταλήξεις και παράγωγα ρημάτων

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε φύλλα εργασίας που περιέχουν ασκήσεις εμπέδωσης και εξάσκησης με τις καταλήξεις των ρημάτων, τα παράγωγα και τους αορίστους. Με τη βοήθεια αυτών των εργασιών τα παιδιά μπορούν να μάθουν να εφαρμόζουν εύκολα κανόνες ορθογραφίας και να μειώσουν σε μεγάλο βαθμό τα ορθογραφικά τους λάθη.

1. Ρήματα

2. Πίνακας καταλήξεων ρημάτων

3. Πίνακας καταλήξεων – λεξικό

4. Καταλήξεις ρημάτων 1

5. Καταλήξεις ρημάτων 2

6. Διδακτικός στόχος καταλήξεις

7. Διορθώνω τα λάθη- καταλήξεις ρημάτων

8. Διδακτικός στόχος παράγωγα

9. Διορθώνω τα λάθη 2

10. Σχημάτισε τους αορίστους των παρακάτω ρημάτων

11. Ρήματα σε – ώνω από τη δασκάλα Δήμητρα Κοκκινάκη

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΑποτέλεσμα εικόνας για ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ- καταλήξεις ρημάτων jele

Ετοιμασίες-Καταλήξεις Ρημάτων

Παθητική Φωνή

Στην ελληνική γλώσσα υπάρχουν πάρα πολλά ρήματα, όπως άλλωστε και σε κάθε γλώσσα, με τα οποία δηλώνουμε τι κάνουμε, π.χ. τρέχω, γελώ, αδικώ, ντύνομαι, πλένομαι κτλ.

Παρατηρώντας όλα αυτά τα ρήματα διαπιστώνουμε ότι στο α΄ενικό πρόσωπο του ενεστώτα τελειώνουν σε δύο μόνο καταλήξεις

1. στην κατάληξη , π.χ. τρέχω, σφυρίζω, παίζω

2. στην κατάληξη -μαι, π.χ. φαίνομαι, ντρέπομαι, ντύνομαι

Για να μπορούμε να τα μελετάμε πιο εύκολα χωρίζουμε τα ρήματα σε δύο μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με την κατάληξή τους. Έτσι, όσα ρήματα τελειώνουν σε ανήκουν στην ενεργητική φωνή, ενώ όσα ρήματα τελειώνουν σε -μαι ανήκουν στην παθητική φωνή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πολλά ρήματα τα συναντάμε και στις δύο φωνές, π.χ. γράφω-γράφομαι, ντύνω-ντύνομαι

Υπάρχουν ρήματα που τα συναντάμε μόνο στην ενεργητική φωνή, π.χ. τρέχω και άλλα μόνο στην παθητική φωνή, π.χ. ντρέπομαι. Τα ρήματα που έχουν μόνο παθητική φωνή ονομάζονται αποθετικά.

Παρακάτω υπάρχουν δύο φύλλα εργασίας που περιέχουν ασκήσεις  με ρήματα στην Παθητική φωνή

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Το ρήμα είμαι

Βοηθητικά ρήματα

Στην ελληνική γλώσσα βοηθητικά ρήματα είναι τα ρήματα είμαι και έχω όταν χρησιμοποιούνται για τον περιφραστικό σχηματισμό των χρόνων.

Το βοηθητικό ρήμα εγώ είμαι

Ασκήσεις με το ρήμα εγώ είμαι

Continue reading

Ενεργητική- Παθητική σύνταξη

Η σύνταξη είναι η μελέτη της δομής της πρότασης. Με όρους κανόνων προσπαθεί να περιγράψει τι ανήκει στη γραμματική δομή μιας ιδιαίτερης γλώσσας. Σύμφωνα με τη γενετική γραμματική, οι (περιγραφικοί) κανόνες αποτελούνται από μια υποκείμενη δομή και μια μετασχηματιστική διαδικασία. Έτσι, για παράδειγμα, η παθητική δομή Η μπάλα χτυπήθηκε από τον Αντώνη παράγεται από την ενεργητική Ο Αντώνης χτύπησε την μπάλα με μετασχηματισμό χωρίς να προϋποτίθονται διαφορετικές υποκείμενες δομές.

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε σε μορφή PDF 2 φύλλα εργασίας που περιέχουν εμπεδωτικές ασκήσεις πάνω στην ενεργητική και παθητική σύνταξη.

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2
Continue reading